profesjonalna-psychoterapia

Profesjonalna psychoterapia – cele, czas trwania i przebieg

Jakie są cele i ile trwa profesjonalna psychoterapia?

Ogólnym celem psychoterapii jest zmiana, owocująca poprawą jakości życia pacjenta. Cele szczegółowe formułowane są indywidualnie, często jest to pozbycie się uciążliwych objawów, lepsze radzenie sobie z emocjami / uczuciami, wzrost poczucia własnej wartości, rozwój osobisty, rozwój umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, możliwość czerpania większej radości z życia.

Żeby zmiany miały szansę wystąpić i ugruntować się w życiu – niezbędny jest odpowiedni czas trwania psychoterapii. Jeśli nie występują dodatkowe utrudnienia czy komplikacje, proces psychoterapii osoby dorosłej trwa zwykle ok. 2–5 lat. Jest to czas potrzebny do identyfikacji często nieuświadomionych przez pacjenta źródeł trudności w jego aktualnym funkcjonowaniu, do zaprojektowania przez pacjenta kierunku i drogi do zmian oraz do wprowadzenia zmian w życie.

Trwałych zmian raczej nie udaje się osiągnąć szybciej, w krótszym czasie. Poszukiwane przez niecierpliwych wersje eksternistyczne / drogi na skróty raczej okazują się nieskuteczne lub niepełne, tj. po jakimś czasie problem powraca w innym wydaniu.

Jak przebiega profesjonalna psychoterapia?

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach częściej), w stałych terminach, sesja trwa około 45-50 minut. Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą głównie na rozmowie. Na rozmowie głównie o sprawach i rzeczach trudnych, na mówieniu o uczuciach z nimi związanych. Treścią sesji są zazwyczaj sprawy aktualne oraz przeszłe doświadczenia; analizowane są różne relacje budowane przez pacjenta, w tym również relacja terapeutyczna.

Mówi głównie pacjent. Psychoterapeuta słucha, towarzyszy w trudnych emocjach, pokazuje obiektywnie to, na co pacjent patrzy subiektywnie, pokazuje wspólne części funkcjonowania aktualnego i przeszłego, zwraca uwagę na wybieranie konstruktywnych i niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, szuka nieuświadomionych motywów i konfliktów pacjenta, składających się na jego problemy.

Na podstawie tego pacjent samodzielnie podejmuje decyzję czy jest gotowy na wprowadzenie zmian w swoim życiu, czy i w jakim stopniu zamierza zastąpić stare rozwiązania nowymi. Profesjonalny psychoterapeuta nie ocenia wyborów pacjenta ani nie udziela porad, uznając, że pacjent jest wystarczającym ekspertem we własnym życiu.

Decyzja o zakończeniu procesu psychoterapii uzgadniana jest przez obie strony – psychoterapeutę i pacjenta, z optymalnym (ok. 2 – 6 miesięcy) wyprzedzeniem czasowym.

Scroll to Top