psychoterapia-uzaleznien

Psychoterapia uzależnień – cele i przebieg

Jakie są najważniejsze cele psychoterapii uzależnień?

Celem psychoterapii uzależnień jest trzeźwienie, szeroko rozumiane jako:
po pierwsze: nabycie umiejętności utrzymywania abstynencji
oraz po drugie wprowadzenie przez pacjenta zmian w wiele dziedzin swojego życia i funkcjonowania, które sprawią, że będzie on w stanie prowadzić autentycznie satysfakcjonujące życie, bez sięgania po substancję psychoaktywną lub nałogowe czynności (czyli wybudowanie trwałych fundamentów dla długoterminowej abstynencji).

O ile pierwszy cel (utrzymywanie abstynencji), przy dużym samozaparciu, niektórzy są w stanie osiągnąć samodzielnie na jakiś czas, o tyle cel drugi (trzeźwienie, zmiany) jest zdecydowanie bardziej skomplikowany i do jego osiągnięcia potrzebna jest pomocy drugiego człowieka, najlepiej profesjonalisty – certyfikowanego terapeuty uzależnień. Pokaże on obiektywnie to, na co pacjent patrzy subiektywnie, przekaże informacje na temat radzenia sobie ze zjawiskiem głodu, np. alkoholowego, przymusu grania, itp. W dobrej terapii uzależnień wcześniej czy później musi znaleźć się również miejsce na naukę sprawniejszego odczytywania i konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, które najczęściej prowadzą do złamania abstynencji, zapicia czy nawrotu choroby.

Jak przebiega terapia uzależnień?

Dobra, skuteczna i profesjonalna terapia uzależnień w Krakowie trwa ok. 2 – 3 lata. To czas niezbędnie potrzebny na osiągnięcie i ugruntowanie zmian na polu trzeźwienia uzależnionego umysłu. Jeśli uzależnienie jest w bardzo zaawansowanej fazie, czasem na początku trzeba zacząć od intensywnej terapii codziennej – na oddziale dziennym lub oddziale stacjonarnym. Taki intensywny początek trwa ok. 2 – 3 miesiące i bezwzględnie wymaga kontynuacji w formie ambulatoryjnej – w gabinecie lub poradni (w sumie 2-3 lata). Brak takiej kontynuacji jest tożsamy z przerwaniem (a nie ukończeniem) leczenia i rokuje negatywnie.

Scroll to Top