sesje-konsultacyjne-u-psychoterapeuty

Sesje konsultacyjne u psychoterapeuty – cele i przebieg

Jakie są cele sesji konsultacyjnych u psychoterapeuty?

Podczas sesji konsultacyjnych psychoterapeuta wstępnie rozpoznaje problematykę pacjenta oraz jej kontekst. Sesje konsultacyjne, czyli zwykle pierwsze 1-3 spotkań z psychoterapeutą potrzebne są do odpowiedzi na pytanie czy współpraca konkretnego psychoterapeuty z konkretnym pacjentem ma szansę być skuteczna, czyli przynieść realne korzyści oczekiwane przez pacjenta, który zgłasza się po pomoc.

Jak wygląda przebieg sesji konsultacyjnych u psychoterapeuty?

Żeby właściwie rozpoznać problematykę pacjenta i jej kontekst psychoterapeuta przeprowadza wywiad psychologiczny, tj. zadaje szczegółowe pytania dotyczące motywacji do podjęcia leczenia, objawów i problemów, aktualnej sytuacji życiowej, historii życia, historii dotychczasowego leczenia oraz oczekiwań i celów pacjenta. Na tym etapie, jeśli uzna za konieczne, może poprosić pacjenta o dodatkową konsultację u lekarza psychiatry.

Na koniec etapu konsultacyjnego psychoterapeuta:

  • albo przedstawia swoją propozycję psychoterapii (jeśli oceni, że jest w stanie pomóc konkretnemu pacjentowi),
  • albo przekierowuje do innego specjalisty / ośrodka, oferującego inne metody leczenia (jeśli uzna, że dla konkretnego pacjenta taka droga będzie skuteczniejsza).

W pierwszym przypadku psychoterapeuta uzgadnia z pacjentem kwestie organizacyjne dotyczące procesu psychoterapii, tj.:

  • częstotliwość oraz stały termin sesji psychoterapeutycznych,
  • cenę sesji oraz sposób płatności,
  • sposób kontaktu pomiędzy sesjami,
  • sprawę spóźnień i nieobecności na sesjach.

Również wtedy jest czas na ponowne sprecyzowanie celów rozpoczynanej przez pacjenta psychoterapii oraz zaznajomienie go ze stosowanymi przez psychoterapeutę metodami psychoterapii.

Scroll to Top