psychoterapia-syndromu-dda

Psychoterapia syndromu DDA – cele i przebieg

Jakie są najważniejsze cele psychoterapii syndromu DDA?

W efekcie indywidualnej terapii DDA, a precyzyjniej w efekcie profesjonalnej psychoterapii syndromu DDA pacjent ma szansę na konstruktywne przepracowanie traum, trudnych doświadczeń i zranień z okresu dorastania w rodzinie z problemem uzależnienia. Nie jest w stanie zmienić swojej historii ale z pomocą dobrego psychologa, dobrego psychoterapeuty (w Krakowie jest spory wybór profesjonalistów), ma możliwość obejrzenia jej z innej, bardziej obiektywnej perspektywy.

Praca psychoterapeutyczna nad historią, przeszłością jest potrzebna po to, aby pacjent pamiętając o prawdzie swoich doświadczeń i rozumiejąc ich znaczenie, mógł/mogła przestać koncentrować się na obciążającej emocjonalnie przeszłości i otworzył/ła się na kształtowanie swojej teraźniejszości i przyszłości, zgodnej z potrzebami aktualnego etapu rozwojowego w życiu.

Efektem terapii DDA w Krakowie, czyli profesjonalnej psychoterapii syndromu DDA ma szansę być wzrost poczucia bezpieczeństwa i oparcia w sobie, większa świadomość własnych emocji/uczuć oraz potrzeb, wzrost satysfakcji z więzi tworzonych z ludźmi, poprawa jakości życia.

Jak przebiega psychoterapia syndromu DDA?

Profesjonalna psychoterapia syndromu DDA trwa ok. 2- 3 lata. Jest to czas niezbędnie potrzebny na rozpoznanie i „unieszkodliwienie” aktualnie wpływających na życie destrukcyjnych mechanizmów, mających swoją genezę w trudnej przeszłości wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej oraz na podjęcie wysiłku podążania ścieżką realizacji własnych potrzeb i celów życiowych.

Scroll to Top